Siirry pääsisältöön

Opettaja voi tukea lukutaitoa ja sen kehittymistä pienin teoin eri aineiden oppitunneilla. Esittelen tässä tekstissä kymmenen tapaa tukea lukutaitoa ennen kirjoitetun tekstin lukemista, tekstiä lukiessa ja tekstin lukemisen jälkeen. Tavoista kannattaa poimia itselle ja omalle ryhmälle parhaiten toimivat tavat ja toistaa niitä mahdollisimman monella eri oppiaineen tunnilla. Näin toimintatavat tulevat oppilaille tutuiksi ja luontevaksi osaksi opiskelua. 

Ennen tekstin lukemista 

Ennen kuin luetaan uutta tekstiä, kannattaa pysähtyä hetkeksi ennakoimaan sitä. Luetun ymmärtämistä auttaa, jos oppilaalla on ennen tekstiin sukeltamista jo aavistus siitä, mitä se käsittelee. 

1. Kerro suullisesti tekstin tärkeimmät asiat ennen lukemista. Selitä tekstin otsikon termit ja mahdollisesti vaikeat sanat.  

2. Silmäilkää teksti läpi yhdessä tai jokainen itsekseen. Silmäillessä tutkitaan tekstin otsikoita, pituutta, tummennettuja sanoja ja kuvia sekä kuvioita 

3. Esitä yksinkertaisia kysymyksiä tekstin ydinasioista. Mitä X tarkoittaa? Miten X näkyy luonnossa? Miksi kuvassa on Y? Tekstiä lukiessaan oppilas voi etsiä vastauksia näihin kysymyksiin ja löytää näin tekstin oleellisimmat tiedot.  

Tekstin lukemisen aikana 

Lukutaito kehittyy lukemalla. Lukemisesta kannattaa siis tehdä toistuva osa oppituntia mahdollisimman monessa oppiaineessa. Oppikirjojen tekstit ovat laadukkaita ja usein helposti saatavilla. Niitä kannattaakin hyödyntää lukemisen harjoittelemisessa.  

4. Teksti voidaan lukea ääneen yhdessä vuorotellen, parilukuna tai hiljaa itsekseen. Koska lukevan aikuisen malli on tärkeä lukumotivaation herättäjä, kannattaa opettajankin lukea tekstiä yhdessä oppilaiden kanssa. 

5. Lukekaa teksti pienemmissä ryhmissä. Ryhmän tehtävä on varmistaa, että kaikki sen jäsenet ovat ymmärtäneet tekstin tärkeimmän sisällön. Tämä tapa sopii siis esimerkiksi sellaisiin luokkiin, joissa on useita kielitaidoltaan vielä kehittymässä olevia tai heikon lukutaidon omaavia oppilaita. 

6. Lukekaa teksti osissa, esimerkiksi alaluku kerrallaan tai tekstikappale kerrallaan. Pysähtykää jokaisen osan jälkeen tiivistämään oleellinen ja selvittämään vaikeat sanat.  

Tekstin lukemisen jälkeen 

Vanhan viisauden mukaan kertaus on opintojen äiti. Tekstin lukemisen jälkeen kannattaakin vielä kerran tiivistää sen oleellinen sisältö.  

7. Kysele oppilailta kysymyksiä tekstistä. Kysy aluksi helppoja kysymyksiä, joihin löytyy vastaus suoraan tekstistä: kuka, mitä, missä, milloin. Vaikeuta kysymyksiä vähitellen. 

8. Tiivistä omin sanoin oleellinen tai pyydä oppilaita kertomaan tekstin tärkeimmät asiat. 

9. Anna luku lukuläksyksi. Lukuläksykin kannattaa merkitä läksyksi, jotta se muistetaan. Kysele lukuläksystä seuraavan tunnin aluksi.  

Lisävinkki 

10. Käykää yhdessä läpi tekstin sanastoa ennen lukemista. Selitä tärkeät sanat ja sanat, joita oppilaat eivät mahdollisesti ymmärrä. Oppilaat voivat myös poimia esimerkiksi tekstin otsikoista vieraita sanoja ja voitte etsiä niihin yhdessä selitykset. Sanaston pohtimisesta on hyötyä kaikille oppilaille, mutta erityisesti heille, joiden suomen kielen taito on vielä kehittymässä. 

Lukuiloa! 

Salla Tiihonen 
kustannustoimittaja ja suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja